PRESIDENT 

Mr. M. Razzack

PRESIDENT-ELECT

Mr. N. Mahaveerchand Dugar

VICE PRESIDENTS

Mr. P. Rajendra Kumar

Mr. Sathyanarayan R. Dave

Mr. P.G. Sadguru Das

Mr. K. Suresh

TREASURER

Mr. V. Nagappan

COUNCIL MEMBERS

Mr. Atul P. Bhayani
Mr.G. Balakrishnan
Mr. S. Dhanapal
Mr. L. Dhayanithi
Mr.Gopal Krishna Raju
Mr. Harshadbhai D. Vora
Mr. Ishwar Achanta
Mr. Kalpesh P. Patel
Mr. Kirankumar C. Kotadia
Mr. P.K. Krishnamurthy
Mrs.Latha Rajan
Mr. Linesh Sanathkumar
Mr. Mukesh C. Mehta
Mr. Manish Parmar
Mr. S.S. Mehta
Mr. Mitesh P. Patel
Mr. S. Mohan Prasad
Mr.A.R. Prathaap Bafna
Dr.K.V. Rajendran
Mr. Rajesh N. Dave
Mr. S.S.R. Rajkumar
Mr.N. Ramanathan
Mr. T. Ramesh Dugar
Mr. Riaz Razzack
Mr. Satyan C. Bhatt
Mr. Shantilal S. Jain
Mr. S. Subbusundaram
Mr. Sundeep Ganeriwala
Mr. Uday N. Dave
Mr.R. Vaidyanathan
Mr. P. Venkata Rao
Mr. Vijay P. Chordia
Mr. Vishal Dadha
Mr.Vivek Karwa

SPECIAL INVITEES

Mr. P. Murari
Mr. Aravind Subramaniam
Mr.G. Ashokapathy
Mr.S. Hariharan
Mr. Hemant T. Thakkar
Mr. Hiren B. Shah
Mr.Manikant Bhansali
Mr.H.R. Mohan
Mr.J. Murali
Mr. Nalli kuppusamy Chetti
Mr. A. Namasivayam
Mr.Narendra Kumar Sanghvi
Mr. Noman H. Millwala
Mr. Ogoti Anandaram
Mr. Pradeep Kumar
Mr. K. Prakashchand Bhandari
Mr. T.K. Prem Kumar
Mr.S. Rajaratnam
Mr. Ramesh R. Bhatt
Mr.S. Ravindran
Ms.Rekha Kumari
Mr. Sachin R. Mehta
Mr. Shobhakant Das
Mr. S. Srikanth
Mr. N. Sukumar
Mr.R. Swaminathan
Mr. L.K.S. Syed Ahmed
Mr.T.R.K. Tawker